Geld tegen wachtlijsten niet gebruikt

Zo'n 40 procent van de 515 miljoen gulden die thuiszorg, verpleeghuizen en inrichtingen vorig jaar extra kregen voor het verkorten van de wachtlijsten, is niet gebruikt. Daardoor is minder geproduceerd dan beloofd.

Dit blijkt uit een registratie van het landelijke tarievenbureau CTG. De nu gepubliceerde resultaten hebben betrekking op de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Volgens het CTG slaagde in 2000 alleen de gehandicaptenzorg er in de beloofde extra productie volledig te realiseren. Van de andere sectoren scoorde de thuiszorg het laagst: maar 55 procent van het gevraagde en toegezegde extra geld voor de aanpak van de wachtlijsten (330 miljoen gulden) werd omgezet in hulp.

Het CTG heeft overigens geen inzicht in de daadwerkelijke productie in de geestelijke gezondheidszorg. Toch heeft deze sector er voor dit jaar ruim honderd miljoen gulden extra bijgekregen (in totaal 163 miljoen gulden) voor de aanpak van de wachtlijsten bij de Riaggs.

Met het wel gebruikte geld zijn de wachttijden in de verschillende sectoren verkort, zo bleek uit eerder onderzoek, al lopen de resultaten per sector nogal uiteen. De lengte van de wachtlijsten nam eveneens af, al was dat deels het gevolg van een betere registratie.

Het CTG wijt de onderproductie in 2000 onder meer aan de onderschatting door de instellingen van de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Door gebrek aan personeel konden ze minder extra doen dan ze hadden toegezegd. Bovendien bleken veel instellingen huiverig om extra personeel in te zetten omdat ze eerst zeker wilden weten of ook ze ook dit en volgend jaar kunnen rekenen op meer geld.

Het was daarnaast voor de eerste keer dat de instellingen werden afgerekend op geleverde productie: alleen als ze konden aantonen de beloofde extra hulp ook echt te hebben geleverd, mogen ze het geld houden. Tot dan toe waren ze ook voor de aanpak van de wachtlijsten van een min of meer gegarandeerd budget verzekerd.

De onderzochte sectoren hebben voor dit jaar overigens ruim 1,2 miljard gulden extra gekregen voor de aanpak van de wachtlijsten. Het CTG verwacht dat een hoger percentage dan in 2000 ook wordt omgezet in extra productie, omdat men inmiddels ervaring heeft opgedaan met het nieuwe systeem. Het bureau publiceert in september de uitkomsten van een soortgelijk onderzoek bij de ziekenhuizen.