Brieven Z

In de rubriek Brieven van het Zaterdags Bijvoegsel (in de krant van zaterdag 28 juli, pagina 22) zijn twee kolommen verwisseld, kolom vier en vijf.