Bischoppen: condoom bevordert seks en aids

Geen condooms! De katholieke bisschoppen van Zuid-Afrika hebben zich gisteren mordicus uitgesproken tegen het rubberen voorbehoedsmiddel. Het gebruik van een condoom gaat in tegen de menselijke waardigheid, maakt van het liefdesleven een egoïstisch streven naar genot en geeft geen garantie op bescherming tegen aids, aldus de bisschoppelijke boodschap op een conferentie in Pretoria.

Kardinaal Wilfrid Napier, voorzitter van de conferentie, zei na afloop dat condoomgebruik juist een van de oorzaken kan zijn van de verspreiding van aids. ,,Behalve de kans dat condooms stuk kunnen zijn of verkeerd worden gebruikt, dragen ze vooral bij tot de vermindering van zelfbeheersing en wederzijds respect'', aldus Napier. De bisschoppen gaan met hun stellingname lijnrecht in tegen de regering en talloze maatschappelijke organisaties, die het gebruik van condooms, zowel de mannelijke als de vrouwelijke variant, willen stimuleren in een poging de aids-epidemie in te dammen. Zuid-Afrika is het land met het grootste aantal dragers van het aids-virus ter wereld; vijf miljoen mensen zijn geïnfecteerd.

Bisschop Michael Coleman waarschuwde de regering gisteren dat zij op een dwaalspoor zit: ,,Ze promoten de hedonistische samenleving.'' Bovendien, zo zei Coleman, slaan de campagnes voor condoomgebruik niet aan. Hij verwees naar een onderzoek op een middelbare school waaruit bleek dat 99 van de 100 eindexamenscholieren drager van het aids-virus is, terwijl op de school al jaren uitvoerig campagne werd gevoerd voor het gebruik van condooms.

De oplossing van de bisschoppen is simpel: geen seks vóór het huwelijk en trouw aan de partner in het huwelijk. ,,Dat is het antwoord van Christus. Met zijn hulp zullen we aids overwinnen'', zei Coleman. De katholieke kerk is met 3,7 miljoen aanhangers de derde christelijke stroming in Zuid-Afrika.