Beeldentuin

Bij het artikel Masai-krijgers in de tuin (in de krant van donderdag 26 juli, pagina 17) staat in het kader Interart vermeld dat het nabijgelegen Norbertijner klooster te bezoeken is. Dit moet zijn kasteel Heeswijk.