Voeding en zeep immuun voor haperende economie

Twee grote Nederlandse multinationals komen deze week met cijfers: Unilever en Koninklijke Olie.

Met de ijsverkopen lijkt het dezer dagen voorspoedig te gaan, maar op de resultaten daarvan moeten beleggers nog even geduld hebben. Vrijdag presenteert Unilever alleen bedrijfscijfers over het tweede kwartaal van dit jaar.

Dan zal duidelijk worden in hoeverre het levensmiddelen- en zeepbedrijf inderdaad immuun is voor economische tegenspoed. Consumenten eten en wassen altijd, zo is de veronderstelling, en daarom presenteren voedingsconcerns ondanks teruglopende BNP-cijfers en somber gestemde consumenten nooit spectaculair tegenvallende cijfers.

Dat lijkt ook deze keer het geval. Analisten die het concern volgen denken dat Unilever in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld een winststijging van 6 procent haalt, exclusief goodwill. Dat ligt beneden het eerder door de raad van bestuur aangegeven doel van een ,,dubbelcijferige'' groei over het hele boekjaar 2001.

De top van Unilever verwacht blijkbaar in het tweede halfjaar goede resultaten van de `Weg naar groei', de grote reorganisatie die 25.000 medewerkers en 1.200 merken kost. Vanaf 2004 bespaart dit plan jaarlijks 3,3 miljard gulden, maar de eerste vruchten van die herstructurering kunnen natuurlijk al eerder worden geplukt.

Beleggers zullen verder geïnteresseerd zijn hoe de integratie van Bestfoods verloopt, het Amerikaanse voedingsconcern dat Unilever vorig jaar voor 56 miljard gulden overnam. In mei kon bestuursvoorzitter A. Burgmans melden dat het synergievoordeel over het eerste kwartaal 120 miljoen gulden opleverde, onder meer door vermindering van het personeelsbestand met 8.000, en over heel 2001 oploopt naar in totaal 870 miljoen gulden.

Eerder dan Unilever, al op donderdag, komt Koninklijke Olie/Shell Groep met de halfjaarcijfers. De condities zijn gunstig. Ruwe olie en gas zijn relatief duur, en de marges in raffinaderijen liggen op een gunstig niveau. Hiermee moeten de slechte resultaten van de chemieactiviteiten gecompenseerd worden. Analisten vrezen echter voor slechtere vooruitzichten in de komende maanden.