Wanbeleid bij failliet Bobel afgekocht

De commissarissen van het failliete beursfonds Bobel betalen samen 1 miljoen gulden aan de curator om af te komen van verdere schadeclaims wegens wanbeleid.

Dat blijkt uit het vijftiende verslag in het faillissement van Bobel dat curator B. de Roy van Zuidewijn gisteren bij de rechtbank heeft gedeponeerd.

Investeringsmaatschappij Bobel ging in 1992 bankroet met een tekort van 60 miljoen gulden, nadat de firma al zijn geld had uitgeleend aan de Zwitserse grootaandeelhouder Sasea die het verspeelde bij de overname van de Amerikaanse filmstudio MGM. Het conglomeraat Sasea ging vervolgens in een wolk van fraude en malversaties zelf ook bankroet.

Commissarissen van Bobel waren onder meer voormalig topman J. Kraaijeveld van Hemert van baggeraar BosKalis en ex-staatssecretaris van Financiën A. Nooteboom.

De Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof constateerde in 1997 dat twintig voormalige bestuurders en commissarissen in de periode 1985 tot 2 januari 1992 wanbeleid hadden gepleegd. De rechter vernietigde ook de jaarrekeningen van Bobel van 1985 tot en met 1989.

Naar aanleiding van de uitspraak van de ondernemingskamer heeft curator De Roy van Zuidewijn een eigen onderzoek gedaan naar de gang van zaken. Dit rapport was medio vorig jaar gereed.

De Roy van Zuidewijn probeert ook de schade nog te verhalen op de voormalige bestuurders, waaronder G. Parretti en F. Fiorini, de sterke mannen bij Sasea. ,,Ik ben wel bezig, maar een aantal van de heren zit in het buitenland. Van Parretti en Fiorini heb ik het adres niet.''

De curator is verder bezig met accountant KPMG, die de jaarstukken van Bobel over 1985 tot en met 1989 van een zogeheten goedkeurende verklaring heeft voorzien. Volgens het curatorenverslag is het ,,aannemelijk'' dat KPMG op onderdelen wanprestatie heeft gepleegd. Hij overweegt de zaak voor te leggen aan de tuchtrechter in de accountantswereld. KPMG heeft volgens de curator tot nu toe niet gereageerd op zijn rapport over het bankroet van Bobel.

Van de curator van een dochter van Sasea heeft De Roy van Zuidewijn inmiddels 698.333,66 gulden ontvangen.