VN-comité kritisch over wet euthanasie

Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties is bezorgd over de Nederlandse euthanasiewet, die volgend jaar ingaat. Het comité vreest dat de wet in de praktijk zou kunnen leiden tot ,,routine'' bij de uitvoering.

Dat staat in een rapport over de situatie van de rechten van de mens in Nederland, dat deze week naar buiten is gebracht. Het comité, waarin achttien onafhankelijke leden zitten, zegt zich zorgen te maken over de controle op de regels voor euthanasie en hulp bij zelfdoding. De euthanasiewet ,,zou kunnen falen'' bij het opsporen van gevallen waar ,,buitensporige druk'' op patiënten is uitgeoefend. Bovendien is het comité bezorgd dat de wet alleen voorziet in controle achteraf. Hiermee zou een leven kunnen worden beëindigd terwijl ,,niet aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan''.

In april nam de Eerste Kamer de nieuwe euthanasiewet aan. Artsen die euthanasie plegen of hulp bij zelfdoding bieden, worden daarin onder voorwaarden gevrijwaard van strafvervolging. Zo moet sprake zijn van `uitzichtloos en ondraaglijk lijden'. Deze criteria laten echter ruimte voor misbruik, vreest het comité.

Ook heeft het VN-comité kritiek op het onder voorwaarden toestaan van euthanasie voor twaalf- tot zestienjarigen. Kinderen in deze leeftijd hebben toestemming van een ouder nodig bij euthanasie, vanaf zestien hebben zij zelfbeschikkingsrecht. ,,Wij willen onderstrepen dat minderjarigen een bijzondere bescherming nodig hebben'', aldus het comité.

Nederland is, net als de andere bij de VN aangesloten landen, verplicht zich geregeld voor het comité te verantwoorden over het mensenrechtenbeleid, waarna rapport wordt uitgebracht. Nederland zal binnenkort reageren op de door het comité aangehaalde punten, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.