NOC*NSF steunt schaatsbond

Het Nederlands Olympisch Comité (NOC*NSF) is bereid de schaatsbond (KNSB) financieel bij te staan. De KNSB heeft daarom gevraagd, omdat de bond komende winter een (tijdelijk) tekort verwacht.

Oorzaak van de financiële situatie zijn de hoge uitgaven die de komende Winterspelen in Salt Lake City met zich meebrengen, terwijl daar weinig inkomsten tegenover staan. Een maand na de Spelen, in maart 2002, verwacht de KNSB inkomsten. Dan worden namelijk de WK allround in Heerenveen gehouden, hetgeen de bond ongeveer 1,5 miljoen gulden oplevert.

,,We kunnen nog niet zeggen of we in financiële problemen komen, maar ik verwacht het wel'', zegt KNSB-voorzitter W. Schenk. ,,Uit voorzorg hebben we aangeklopt bij NOC*NSF, dat bereid is ons te zijner tijd geld te lenen.'' Volgens Schenk zit de bond momenteel krap bij kas, mede omdat er de afgelopen twee jaar geen groot titeltoernooi in Nederland is gehouden. ,,Er komen steeds meer schaatshallen in de wereld; we zijn niet meer jaarlijks verzekerd van een groot toernooi in Thialf.''

Een meevaller is dat de bondssponsors Aegon en Deloitte & Touche na komend seizoen meer geld geven. Deze week zal de KNSB de commerciële ploegen een brief sturen, waarin zij meldt bereid te zijn weer te onderhandelen. DSB, SpaarSelect en TVM braken dit voorjaar de onderhandelingen over het beleidsplan voor 2002-2006 af uit onvrede met de voorstellen van de bond. Een maand geleden lieten de drie weten het overleg weer te willen hervatten. De bond wil dat nu ook. De afspraken die moeten worden gemaakt, gaan onder meer over de verdeling van de sponsorlogo's op de pakken van de schaatsers.