Meer banen in Gelderland

Het aantal banen in Gelderland is vorig jaar met 18.000 gestegen tot 865.000. Het grootste deel van de nieuwe banen (10.000) werd vervuld door vrouwen. De werkgelegenheid is het sterkst gegroeid in de medische sector en de ICT-sector. In de landbouw en enkele delen van de industrie daalde het aantal banen. In de regio's Zuidwest-Gelderland en Arnhem-Nijmegen was de groei van de werkgelegenheid het sterkst. In de Achterhoek en de Veluwe bleef de banengroei achter bij het gemiddelde. De afgelopen jaren lag de groei van de werkgelegenheid op de Veluwe altijd boven het Gelders gemiddelde.