Minder bouw door tekort ambtenaren

Het tekort aan ambtenaren en de slechte kwaliteit van lokale politici vormt een gevaar voor de productie op de woningmarkt. Dat zegt de vereniging voor projectontwikkelaars NVB.

Volgens de gemeenten hebben de bouwers het probleem aan zichzelf te wijten.,,Bouwen is geen veldwerk meer. Bouwvakkers zijn nog wel nodig voor het uitvoerende deel van het bouwen, maar aan de bureaus van ambtenaren wordt het meeste werk verricht'', zegt directeur N. Rietdijk van de NVB. En die bureaus op gemeentehuizen blijven steeds vaker leeg. Volgens de Vereniging van Gemeenten (VNG) hebben twee van de drie gemeenten moeite werknemers te vinden. Op elke honderd arbeidsplaatsen waren eind vorig jaar 11,7 vacatures. Vooral in de voor de bouw belangrijke overheidssectoren milieu en volkshuisvesting zijn de tekorten nijpend.

De NVB vreest voor een nieuw naoorlogs dieptepunt van het aantal nieuw gebouwde woningen. Dit jaar worden 65.000 nieuwe woningen gebouwd, volgend jaar zullen dat er volgens de NVB niet meer dan 55.000 zijn. Staatssecretaris J. Remkes van Volkshuisvesting wil jaarlijks 100.000 nieuwe woningen opgeleverd zien.

Gemeenten kaatsen bij monde van de VNG de bal terug. ,,Bouwers vragen veel te hoge prijzen voor nieuwe woningen aan gemeenten. Budgetten zijn beperkt en de gemeenten willen niet teveel betalen. Daarom wordt er te weinig gebouwd'', zegt een woordvoerder van de VNG.

Volgens de NVB bemoeilijken ,,ongelooflijk veel regeltjes en ondoorzichtige inspraakorganen van burgers, ambtenaren, stedebouwkundigen, bouwers en ontwikkelaars'' het bouwen. Door een gebrek aan ambtenaren kunnen al die regeltjes niet snel genoeg worden nageleefd en gecontroleerd.

Ook de kwaliteit van bestuurders laat volgens Rietdijk te wensen over. Politici zijn te weinig daadkrachtig. Ook zou het beleid onduidelijk zijn. ,,Het gevolg van dit alles is dat projectontwikkelaars kopje onder gaan omdat teveel bouwprojecten niet doorgaan of vertraging oplopen'', aldus Rietdijk.