Veroordeeld tot een Content-premie

Een commissaris met een strafblad, kan dat?

Commissarissen zijn machtige mensen. Zij benoemen en ontslaan de directie, zij moeten grote investeringen goedkeuren, op het directiebeleid toezien en raad geven.

Gisteren veroordeelde de Amsterdamse rechtbank A. Maas, voormalig topman van KBB (Bijenkorf, Hema) tot een voorwaardelijke boete van 20.000 wegens handel met voorkennis. Hij profiteerde zelf niet, maar liet als president-commissaris van uitzendbureau Content 120.000 aandelen inkopen terwijl een bod van de Belgische concurrent Creyf's op handen was. Het bod zou de koers opdrijven.

Maas is commissaris bij onder meer Heineken en TPG. Zijn commissariaat bij NIB Capital heeft hij begin dit jaar bij het verstrijken van zijn derde termijn neergelegd. Een probleem minder. Commissarissen van financiële instellingen worden getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid. Een strafblad kan een argument zijn om afgewezen te worden.

Is Maas uniek als hij zijn commissariaten aanhoudt? En zal zijn cv'tje in de jaarverslagen de veroordeling vermelden, naast zijn bestuurlijke carrière?

T. Westerterp zag in zijn recente veroordeling wegens dronken rijden geen aanleiding zijn commissariaat bij Begemann op te geven. A. van der Eijden is ondanks een veroordeling voor zwarte betalingen directeur van Ajax. J. Kraaijeveld van Hemert bleef commissaris van Fortis al was hij civielrechtelijk veroordeeld wegens wanbeleid als president-commissaris van het beursfondsje Bobel.

Mores bestaan niet. Enkele verdachten in de beursfraude-affaire legden commissariaten wel neer. Gewezen Philips-president C. Boonstra schoof zijn benoeming als commissaris bij ABN Amro vooruit in afwachting van een onderzoek naar beursfraude.

Het beste voorbeeld gaf Joep van den Nieuwenhuyzen. Hij stopte direct als baas van Begemann toen hij in 1994 door het gerechtshof werd veroordeeld wegens voorkennishandel in aandelen HCS.

Ook commissarissen zonder strafblad kunnen uit het Content-vonnis lering trekken. Zij mogen niet zomaar afgaan op wat directeuren hen vertellen. Bij Content had de financieel directeur fout becijferd hoeveel eigen aandelen moesten worden gekocht. Maas stemde daarmee in en is veroordeeld.

Consequentie: commissarissen moeten meer feiten zelf toetsen. Meer werk, meer loon. De salarissen van de topmanagers hebben hun ,,inhaalslag'' gehad. Nu de commissarissen.