`Openbaar WAO-cijfers bij bedrijven'

Grote bedrijven moeten voortaan openbaar laten maken hoeveel werknemers er arbeidsongeschikt zijn. Dit heeft het kabinet gisteren besloten op voorstel van staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken).

Het doel van de nieuwe regeling is werkgevers en werknemers via blaming and shaming te prikkelen meer aandacht te schenken aan de arbeidsomstandigheden, het verzuim en de reïntegratie van werknemers bij grote bedrijven. De WAO-gegevens moeten periodiek openbaar worden gemaakt door het nieuwe, zogeheten Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Er zijn aanwijzingen dat juist bij grote bedrijven disproportioneel veel werknemers in de WAO belanden. Uit cijfers van de uitvoeringsorganisatie GAK, die een groot deel van de WAO-uitkeringen in Nederland toewijst, bleek begin dit jaar dat slechts vierentwintig grote ondernemingen goed zijn voor bijna 20 procent van de nieuwkomers in de WAO.

Kleine bedrijven hoeven van het kabinet niet bekend te maken hoeveel arbeidsongeschikten er in dienst zijn. Omdat het aantal werknemers er gering is, zijn deze gegevens te zeer van het toeval afhankelijk. Wat precies onder een klein bedrijf wordt verstaan, zal het kabinet later nog aangeven.

Het kabinetsvoorstel, waarvan de tekst nog niet is vrijgegeven, moet nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Met name de PvdA koesterde reserves, toen staatssecretaris Hoogervorst in februari van dit jaar voor het eerst op de mogelijkheid van openbaarmaking zinspeelde. Het Tweede-Kamerlid Smits (PvdA) achtte zo'n ,,schandpaaleffect'' toen niet nodig.

Volgens haar konden vakbonden en andere betrokkenen ook wel via andere kanalen achterhalen hoeveel arbeidsongeschikten er in een bepaald groot bedrijf zijn. Zowel de VVD als GroenLinks toonden zich voorstanders van het idee.

Bedrijven zouden hierdoor volgens hen beter hun best doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Wel waarschuwde het Kamerlid Wilders (VVD) dat de privacy van de betrokken WAO'ers niet geschonden zou mogen worden.

Het was vooral de vakbond FNV, die er begin dit jaar op aandrong bij Hoogervorst om de regels aan te passen en openbaarmaking van de WAO-cijfers via een kleine wetswijziging mogelijk te maken. De werkgeversorganisatie VNO/NCW daarentegen ziet geen heil in deze aanpak omdat bedrijven zo ten onrechte de schuld zouden krijgen van een probleem, waarop zijzelf ook maar beperkte invloed kunnen uitoefenen.