Akkoord geeft scholen meer vrijheid

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs worden vrijer. De overheid zal zich niet meer bemoeien met het lesprogramma. Wel moeten scholen meer verantwoording afleggen aan de inspectie en de ouders.

Dat staat in een overeenkomst die minister Hermans en staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) vandaag hebben gesloten met de onderwijsbonden, de schoolleiders en de besturenorganisaties. Minister Hermans spreekt van een ,,zeer belangrijke stap voor de 300.000 mensen die in het onderwijs werken. De overheid gaat minder sturen op het proces en meer naar resultaten kijken.''

Om de school `professioneler en moderner' te maken, krijgt zij meer te zeggen over het eigen beleid. Bovendien moet de positie van het personeel op school verbeterd worden. De school is daarom voortaan verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de onderwijskundige inhoud van de lessen. Wel moeten zij hierover meer verantwoording afleggen aan de inspectie en de ouders.

De invloed van de overheid op de inhoud van het lesprogramma wordt kleiner. Wel blijft zij zorgen voor voldoende middelen om goed les te kunnen geven. Meer investeringen, bovenop de vorige maand gedane 2,3 miljard extra, zijn voor minister Hermans bespreekbaar.

Vorige maand kwamen de bonden en de overheid al een structurele extra investering in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs overeen. Deze 2,3 miljard gulden is vooral bedoeld om de salarissen te verhogen. Hermans: ,,De komende tijd moeten hier vervolgstappen op komen. Het tempo van extra investeringen hangt wel af van de economische ontwikkelingen.'' De minister denkt vooral aan geld voor personeel, gebouwen en computers.

Verder is afgesproken dat de overlegstructuren `korter' worden. De overheid en de onderwijsorganisaties zullen meer op hoofdlijnen overleggen en zullen ouders en leerlingen daar meer bij betrekken.

De bonden en de schoolleiders zijn opgetogen over het convenant. Voorzitter T. Duif van de Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS): ,,Te lang is gedacht dat Zoetermeer wel wist wat goed voor de school was. Eindelijk komt hier echt verandering in.''