Windenergie 2

In de brievenrubriek van W&O van 2 juni houdt ir. Jeroense van Stichting Projectbureau Duurzame Energie een betoog tegen het artikel van Robert van der Veen (26 mei) over windenergie.

Schrijnend is dat ook hier geen volledige informatie over alle essentiële zaken omtrent windenergie wordt gegeven. Men speculeert erop dat het publiek niet de kennis heeft of niet de moeite neemt, alle in het geding zijnde getallen eens na te rekenen. Dit was het hoofdmotief voor mij om mijn boekje over de hele en halve waarheden te schrijven.

Waarom vertelt de briefschrijver, naast vele andere zaken, niet dat de gemiddelde effectieve opbrengst van onze circa 1300 windmolens in 2000 nog niet één procent was van ons nationale elektriciteitsgebruik, dus aanzienlijk minder dan de jaarlijkse toename van dat gebruik?? Hoe men ooit tot die forse percentages windenergie voor onze nationale behoefte wil komen, blijft in het ongewisse. Nee, als het om windenergie gaat, wordt nooit het hele verhaal verteld. Als volledige informatie over windmolens zou zijn verschaft, zou er nooit één zijn gebouwd.

    • Ir. J.A. Halkema