Wereld zegt Joegoslaven veel hulp toe

De internationale gemeenschap heeft Joegoslavië voor dit jaar 1,28 miljard dollar hulp toegezegd. Daarmee is het streefbedrag van de donorconferentie, die de Wereldbank en de Europese Commissie gisteren in Brussel hadden belegd, met 30 miljoen dollar overschreden.

De Joegoslavische vice-premier Miroljub Labus zei dat het succes van de conferentie ten dele het gevolg was van de uitlevering van ex-president Slobodan Miloševic afgelopen donderdag aan het Joegoslavië tribunaal in Den Haag. ,,Mijn land heeft het signaal gegeven dat het bereid is om alle internationale verplichtingen te respecteren'', aldus Labus. Begin deze week aarzelden nog landen, waaronder de Verenigde Staten, over deelname aan de donorconferentie wegens onzekerheid over Joegoslavische samenwerking met de rechters in Den Haag.

Hij zei overigens dat de uitlevering van Miloševic vlak voor de conferentie ,,slechts een samenloop van omstandigheden'' was. Zijn regering zou alleen uit ergernis hebben gehandeld over aanhangers van Miloševic in het Constitutionele Hof die probeerden berechting van de ex-president in Den Haag te verhinderen. Hij zei dat zijn land enkele maanden stabiliteit nodig heeft om de wederopbouw van Joegoslavië op de rails te zetten.

De steun van 42 donorlanden en 25 internationale organisaties is bestemd voor onder anderen infrastructurele projecten, sociale programma's en voor bestrijding van het Joegoslavische begrotingstekort. Labus zei te verwachten dat na het aftreden van de Joegoslavische federale regering, zijn land enkele maanden door een demissionair kabinet geleid zal worden. Daarmee zal Joegoslavië volgens hem voldoende tijd hebben om voor nieuwe verkiezingen met het geld van de internationale gemeenschap vaart te zetten achter economische hervormingen. Johannes Linn, vice-president van de Wereldbank, prees omstandig de kwaliteit van de plannen voor wederopbouw die de Joegoslavische regering gisteren in Brussel presenteerde.

Van de 1,28 miljard dollar voor Joegoslavië is ongeveer de helft afkomstig van de Europese Unie. De Europese Commissie deed een toezegging van 230 miljoen euro. Duitsland bood 151 miljoen euro aan.

Zwitserland kwam met 22 miljoen dollar over de brug. Nederland bood het bescheiden bedrag van 15 miljoen gulden projecthulp aan. De VS droegen aan het resultaat van de donorconferentie bij met 181,6 miljoen dollar. De Wereldbank verstrekte 150 miljoen dollar.

    • Ben van der Velden