Volkswagen maakt het zichzelf te moeilijk

Topman Ferdinand Piëch van Volkswagen lijkt het advies van de Duitse dichter Johann Wolfgang von Goethe ernstig te nemen: `Bij gebrek aan ideeën zijn woorden erg handig.' De recente openbare berisping door Piëch van het management van Audi, Volkswagens divisie voor luxe-auto's, kan erop wijzen dat hij geen idee heeft hoe hij de prestaties van de grootste Europese autoproducent kan verbeteren. Een week voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Audi gebruikte Piëch een Duits kranteninterview om het management van Audi ervan te beschuldigen traag te zijn in het doorvoeren van veranderingen.

Deze opmerkingen brachten afgelopen donderdag op de jaarvergadering van Audi een storm van kritiek teweeg onder de weinige individuele eigenaren van een deel van de schamele 1 procent van de Audi-aandelen die nog steeds op de beurs van Frankfurt verhandeld worden. Functionarissen van Audi deden weinig om het oproer in te dammen. Piëch was verrast door de reactie, want zo heeft hij VW altijd bestuurd – als een verzameling van vier autoproducenten die tegen elkaar moeten opboksen.

VW beweert dat de rivaliteit tussen de dochters Audi, Skoda, SEAT en Volkswagen de kwaliteit ten goede komt en hen beter in staat stelt te concurreren met externe rivalen. Maar het is niet aangetoond dat dat niet óók zou kunnen lukken als het concern één geheel is. Bovendien leidt het ontwikkelen van de perfecte deurklink door vier verschillende dochters onvermijdelijk tot hogere kosten. Dat Audi niet helemaal in handen van VW is, kost het concern bijvoorbeeld een beursnotering, een aparte boekhouding en aparte jaarcijfers, het organiseren van aandeelhoudersvergaderingen en het in stand houden van een bedrijfsstructuur met een uitgebreid management.

Dergelijke onnodige overheadkosten helpen verklaren waarom de gemiddelde operationele winst per auto van VW bijna 200 dollar lager is dan die van Renault of Peugeot. Ze dragen ook bij aan de mislukking van Piëchs streven om een winstmarge vóór rente en belastingen van 6,5 procent te verwezenlijken. Het publiekelijk uiten van harde woorden aan het adres van ondergeschikten is niet de beste methode voor Piech om de winstgevendheid van het VW-concern te verbeteren.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Rob Cox