Spreiden

Serieus in aandelen beleggen houdt eigenlijk per definitie in: goed spreiden over diverse bedrijven. Want weliswaar geven aandelen op de lange termijn gemiddeld een hoger rendement dan obligaties of vastgoed, de beurskoers schommelt (fluctueert) ook meer.

Wie dus het voordeel van dat hoge rendement wenst zonder het nadeel op de koop toe te nemen, zal zijn beleggingen moeten spreiden. Want het ene bedrijf reageert heel anders op bepaalde macro-economische omstandigheden dan het andere. Een hoge olieprijs bijvoorbeeld is slecht voor luchtvaartmaatschappijen, maar goed voor olie- en gasconcerns. En teruglopende verwachtingen van de groei van e-commerce is slecht voor de telecom- en informatietechnologiebedrijven, maar omdat beleggers hun geld uit die sectoren terughalen en in iets veiligers willen herbeleggen, kunnen de koersen van bedrijven in bijvoorbeeld de farmacie- en voedingsector daarvan indirect profiteren. Wie al die bedrijfstakken in zijn portefeuille heeft, voelt dit soort golfbewegingen in veel mindere mate.

Hoe groter de diversiteit in de portefeuille – naar regio en bedrijfstak – hoe meer het risico gespreid, dus gedempt wordt. Maximale spreiding zou over het afgelopen volle jaar hebben geleid tot een rendement dat dicht bij dat van een MSCI- of FT-S&P Wereld Index uitkomt. De wereldindex van MSCI, een gemiddelde van vele honderden aandelen wereldwijd, scoorde tussen eind mei 2000 en eind mei jongstleden minus 6,6 procent. Negatief, maar in vergelijking met de dramatische koersverliezen van bedrijven in de zo belangrijke tech- en telecomsector – gemiddeld tussen de min 40 en min 50 procent in diezelfde periode – wel een overzienbaar verlies.

Nu is het voor een particulier die voor enkele tonnen in aandelen wil beleggen natuurlijk onmogelijk om honderden aandelen in portefeuille te nemen. De aankoop- en beheerkosten zouden veel te hoog oplopen. Maar voor een portefeuille in die orde van grootte kan een goede spreiding ook al bereikt worden met een tien- tot twintigtal grote bedrijven die elk in verschillende mate gevoelig zijn voor macro-economische invloeden. (Grote bedrijven zijn zélf ook een soort portefeuille van activiteiten in diverse landen en subsectoren).

Een andere mogelijkheid is natuurlijk te beleggen in wereldwijde beleggingsfondsen. Veel van deze fondsen richten zich enigszins naar de portefeuille-indeling zoals gehanteerd door MSCI en FT-S&P

[bertbakker@nrc.nl]

    • Bert Bakker