SOJA

Het artikel over transgene soja (`In de bonen', W&O, 9 juni) miste de belangrijkste milieueffecten. Als van een belangrijk gewas meer dan de helft van het geteelde oppervlak wordt ingenomen door een enkele variëteit zijn de omstandigheden ideaal voor op die variëteit gerichte insecten, mijten, schimmels en bacteriën. Hoeveel meer pesticiden moeten dan op de lange duur worden gespoten tegen deze plagen?

    • F. Tuijn Delft