Salaris van wethouders omhoog

De wedde, het `salaris' van wethouders, gaat omhoog. Het salaris komt net iets onder de salarisschaal voor burgemeesters, zo heeft de ministerraad gisteren op voorstel van minister De Vries (Binnenlandse Zaken) vastgesteld. Ook parttime-wethouders (voornamelijk in kleinere gemeenten) krijgen een salarisverhoging, omdat De Vries geconcludeerd heeft dat zij meer tijd dan vroeger aan hun functie besteden. De salarisverhoging kost de staat jaarlijks 30 miljoen gulden. De verhoging van de wedde is van belang omdat gevreesd werd dat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2002, onvoldoende mensen bereid zouden zijn het ambt van wethouder te aanvaarden.