Regio's en sectoren

Wie tien jaar geleden met een bankier of effectenmakelaar sprak over hoe de aandelenportefeuille gespreid moest worden kreeg een heel ander verhaal voorgeschoteld dan vandaag. Vroeger ging het over regionale spreiding. De discussies gingen over de vraag in welke verhouding een portefeuille gespreid moest worden over Amerikaanse, Europese en Aziatische aandelen. En of het niet wijs was om toch ook een substantieel deel te reserveren voor beleggingen in opkomende economieën van Azië, Latijns Amerika en Oost Europa. De achterliggende gedachte was dat elk continent, en zelfs elk individueel land zijn eigen economische cyclus kende. Dát er zo gedacht werd, was niet zo raar, want het ritme van het economisch tij in de VS was, en is nog steeds – anders dan in Duitsland, of in Japan.

Toch is dit denken sindsdien volkomen opzij geduwd door de sectorbenadering. Die gaat er vanuit dat de markt van de meeste toonaangevende bedrijven sowieso een wereldmarkt is. Een Amerikaans bedrijf is net zo goed gevoelig is voor een recessie in Japan als een Japans bedrijf dat een groot deel van zijn productie in Amerika afzet.

Natuurlijk is voor beide benaderingswijzen wat te zeggen, maar in het afgelopen decennium is de trend van globalisering, (of beter: mondialisering) versneld doorgezet. Juist de bedrijven in de sectoren die het hardst groeiden (technologie en software) konden in alle werelddelen tegelijk marktaandeel veroveren. En omdat `de Muur' ruim tien jaar geleden viel, is het denken in wereldregio's die economisch onafhankelijk hoorden te zijn, verdwenen. De val van de Muur betekende ook dat de ideologie van het marktdenken overal vrij baan kreeg. Handelsbarrières werden deels opgeruimd. Restricties in het overboeken van geld van het ene land naar het andere werden geschrapt. En op de kapitaalmarkten werd de euro ingevoerd. Dat maakte het voor grote beleggers zoals pensioenfondsen weer gemakkelijker om ook buiten de eigen landsgrens actief te zijn. Het gevolg is dat de samenhang tussen bedrijven uit dezelfde sector nu groter is dan de samenhang tussen bedrijven die in hetzelfde land gevestigd zijn. Risicospreiding betekent daarom spreiding over sectoren.

[bertbakker@nrc.nl]

    • Bert Bakker