Polygaam met dans en sketch

,,Ik ben schuldig aan het stichten van een gezin. Als het me echt om de seks te doen was, had ik mijn vijf vrouwen wel op de pil gezet.'' Aldus de Amerikaanse mormoon Tom Green, echtgenoot van vijf vrouwen en vader van 30 kinderen. Een jury achtte hem schuldig aan polygamie, de rechter beraadt zich op dit moment op de strafmaat.

Green woont met zijn familie in een woonwagenkamp in Partoun, Utah. Hij hecht bijzonder aan het avondritueel. Na het avondeten komt het gezin bijeen voor een kleine dienst. Eerst is er plezier met sketches en dans, daarna wordt er gezongen en bijbel gelezen. Ten slotte gaan de kinderen slapen. De baby's en kleuters bij hun moeder, vanaf vijf jaar woont ieder kind in zijn leeftijdteam. En terwijl de vrouwen per telefoon tijdschriftabonnementen verkopen, leest Green de B- en C-teams (alle kinderen van 7 tot 12 jaar) voor. Nadien zitten ze bijeen voor gebed en overleg. Green hecht aan het meervoudig huwelijk, vertelt hij, ook omdat dit recht doet aan vrouwen. ,,Deze levensstijl gaat meer over vrouwenrechten dan mannenrechten.''

VRAAGGESPREK: ZATERDAGS BIJVOEGSEL pagina 35