Optimisme IMF over eurozone

De economie in de twaalf eurolanden trekt de komende twaalf maanden langzaam aan, verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Bovendien neemt de inflatie af.

Wel blijft het gevaar dat de economische groei in de eurozone tegenvalt als de ontwikkeling van de wereldeconomie verder zou terugvallen, zo heeft het IMF gisteren laten weten. Het gaf een verklaring uit na zijn jaarlijkse consultaties met Europese overheden.

Het IMF is verbaasd over de grote mate waarin de groeivertraging van de Amerikaanse economie, de stijging van olieprijzen en het uitbreken van mond- en klauwzeer hun invloed hadden op de economie in de eurolanden.

Het reëel besteedbaar inkomen in Europa werd aangetast door de hoge inflatie. Dat leidde tot minder consumentenbestedingen, concluderen de IMF-vertegenwoordigers. Daarentegen was de export een positieve factor voor de euro-economie.

Wat betreft de inflatie is het ergste achter de rug. De inflatie bleef volgens het IMF, exclusief invloed van de gestegen prijzen voor olie, voedsel en import, de afgelopen twaalf maanden stabiel op 1,5 procent. Consumenten zullen meer uitgeven, omdat de belastingen in diverse eurolanden zijn verlaagd. Voor Duitsland is het IMF wat terughoudender. Dat land lijkt harder dan de meeste andere eurolanden getroffen door de economische ontwikkeling in de Verenigde Staten.

Het IMF heeft verder laten weten dat de euro naar zijn mening ondergewaardeerd is, maar dat de oorzaken van deze onderwaardering dieper liggen dan eerder werd aangenomen. Zo bestaat er grote belangstelling voor de dollar. Dat blijkt ook uit het feit dat niet alleen de koers van de euro relatief zwak staat, maar ook die van andere munteenheden.

De standpunten en het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn niet de oorzaak van de betrekkelijk zwakke koers, meent het IMF. Het is eerder een schijnbaar gebrek aan duidelijk inzicht in de beleidsmaatregelen van de ECB. De bank moet zich dan ook inzichtelijker opstellen tegenover de financiële markten, aldus het IMF.