Minder aanvragen van asielzoekers

De instroom van asielzoekers in het eerste kwartaal van dit jaar ligt 16 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste vier maanden van 2001 werden 12.369 asielaanvragen in behandeling genomen. De meeste aanvragen komen van Afghanen, gevolgd door vluchtelingen uit Angola, Sierra Leone en Iran. Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie. Eenzesde van deze aanvragen komt van alleenstaande minderjarige asielzoekers. Binnen Europa staat Nederland op de vierde plaats wat betreft asielaanvragen. Engeland kreeg ruim 22.000 aanvragen, Duitsland 21.000 en Frankrijk 9.973.