Fors hoger loon pensioenbestuur

De besturen van de pensioengiganten ABP en PGGM, die voor de helft uit vertegenwoordigers van de vakbonden bestaan, hebben vorig jaar loonsverhogingen geïncasseerd van 18,5 tot 33 procent.

De CAO-lonen stegen vorig jaar met 4 à 5 procent. Directeuren van de twee fondsen kregen vorig jaar een loonsverhoging van 39 procent (PGGM) of een extra bonusregeling (ABP) om te blijven.

Bij ABP (327 miljard belegd vermogen) steeg de beloning voor de bestuurders met 33 procent tot gemiddeld 36.000 gulden per persoon, bij PGGM (116 miljard) met 18,5 procent tot gemiddeld 75.000 gulden.

De besturen maken bij pensioenfondsen formeel de dienst uit, de directies zijn meer de uitvoerders. ABP voert de pensioenregeling uit voor werknemers bij overheid en onderwijs, PGGM in zorg en welzijn.

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP), die ongeveer 20.000 gepensioneerden van het ABP vertegenwoordigt, is woedend over de verhogingen. ,,Ik ben licht laaiend'', zegt secretaris B. Rousseau van de NBP. Hij laakt de opstelling van de vakbonden. ,,Meneer De Waal (voorzitter FNV; red.) vindt de salarisverhogingen van de topmanagers schande, maar zijn club zit ook in het ABP-bestuur. Waar blijft hij nu met zijn mooie verhalen.''

ABP en PGGM voeren als argument voor de verhogingen aan dat de beloningen bij vergelijkbare bedrijven zijn gestegen en dat zij hun bedragen al enkele jaren niet hadden verhoogd. PGGM verhoogde de bezoldiging van de driehoofdige directie vorig jaar met bijna 39 procent tot 1,8 miljoen gulden. Bij ABP krijgt de directie een jaarlijkse bonus, terwijl drie van de vijf leden van de directieraad na zes jaar een extra bonus krijgen die kan oplopen tot bijna 1 miljoen gulden per persoon.

    • Menno Tamminga