Europa 2

De uitzichtloosheid van een Europese ambitie bij gebrek aan inhoud is door Ben van der Velden goed onderbouwd. Een mogelijk oplossing, waarover nooit wordt gesproken, maar die als enige zou werken, is het vormen van waarlijk Europese politieke partijen. De gelden waarover de Europese Unie beschikt laten een ruim subsidiebeleid toe. Subsidie zal wel afhankelijk moeten zijn van program, aanhang en de geldelijke bijdragen daarvan.

De vergelijking gaat erg mank, maar de Amerikanen kunnen zich vinden in de toekomstvisie van `hun' Republikein of `hun' Democraat. De Europese politici die toekomstvisies ontwikkelen die door hun (Europese) partijen met succes kunnen worden uitgelegd aan grote groepen van Europese burgers, hebben bestaansrecht en verdienen ondersteuning.

De verwachting dat Fischers, Schröders, Chiracs of Jospins (om nog maar te zwijgen van Blairs) een visie kunnen hebben die Europese burgers aanspreekt, is gevaarlijk. De door genoemde politici uitgelokte of juist gesmoorde discussie bewijst dat daarmee geen vooruitgang geboekt wordt.

Vrij naar Marx: burgers aller landen van Europa verenigt u!

De angsthazen in de bestaande nationale politieke partijen weten zich nu nog gesterkt door de onoverkomelijk lijkende taalproblemen. Als die problemen werkelijk onoverkomelijk zijn, kan Europa als EU nu al worden afgeschreven. Als echter in alle openheid een drietal talen (Frans, Duits en Engels) als Europese omgangstalen worden geaccepteerd, zal dat de te vormen Europese partijen in staat stellen om congressen te houden en meningen te peilen. De vormgeving van Europa wordt op deze manier een zaak van de inwoners en niet langer een van de zittende politici in natiestaten.

    • Jan C. Werkman