Eindelijk nieuwe CAO Akzo Nobel

Na maanden onderhandelen is gisteren de nieuwe CAO voor Akzo Nobel definitief rondgekomen. De leden van de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond, De Unie en VHP Akzo Nobel hebben het akkoord, dat bijna drie weken geleden werd bereikt tussen bonden en directie, positief ontvangen. De nieuwe CAO geldt voor circa 13.500 personeelsleden van het chemiebedrijf. Zij krijgen over een periode van 26 maanden twee maal een loonsverhoging van 4 procent. Een heikel punt in de onderhandelingen was steeds, dat de werkgever een vorm van prestatieloon wil invoeren. De vakbonden zijn uiteindelijk toch met een winstdelingsregeling akkoord.