Dyslexie/discalculie 2

Met stijgende verbazing en woede neem ik kennis van het artikel over rekenzwakte op de voorpagina van NRC Handelsblad van 27 juni, omdat in één moeite dyslexie tot een modekwaal wordt betiteld. Mijn dochter van twaalf is niet modegevoelig, heeft wel dyslexie en lijdt er dagelijks onder.

Dyslexie betekent voor haar in de dagelijkse praktijk hard werken, eindeloos volhouden, tegen alle vooroordelen in doorploeteren, met als gevolg een met moeite bedwongen minderwaardigheidscomplex. En dan zijn wij nog niet aan de middelbare school begonnen.

Het stuit mij zeer tegen de borst dat u zo gemakkelijk met vooroordelen (het zal wel een modegril zijn) meegaat. Het is onnodig kwetsend ten opzichte van mijn dochter en al die andere dyslectici.

    • Carry Bomhof