Beschermvrouwe

Ik zou als koningin geen beschermvrouwe willen zijn van de Dierenbescherming (NRC Handelblad, 11 juni). Deze vereniging heeft immers nauwelijks tot niets van zich laten horen over de meer dan slechte behandeling van dieren in de bio-industrie. Ze werpt zich wel op als beschermer van dieren die altijd een goed en vrij leven hebben gehad. Denkt de Dierenbescherming dat dieren die `en masse' naar de slachthuizen getransporteerd worden zich beter voelen dan dieren waarop gejaagd wordt?

    • N. Halberstadt