Afschaffing van herexamens

De Universiteit Utrecht (UU) wil vanaf collegejaar 2002-2003 de automatische herkansingen van tentamens afschaffen. Bovendien worden studenten die colleges missen, uitgesloten van tentamendeelname. Wel krijgen studenten meer vrije ruimte in het programma.

Dat heeft het College van Bestuur vastgesteld in een richtlijnennota. De Utrechtse Universiteitsraad en de faculteitsdecanen hebben ingestemd met de veranderingen. Volgens woordvoerder J. Kessels van de UU moet het percentage studenten dat een opleiding voltooit, omhoog. ,,Nu maakt 50 tot 60 procent een opleiding af, dat rendement moest beslist omhoog.''

Als een student zakt voor een tentamen, moet hij voortaan met de docent afspreken of het tentamen op één of andere manier overgedaan kan worden. De docent beslist, ,,afhankelijk van de prestaties van de student'', zegt Kessels. ,,Studenten die steeds maar weer tentamens overdoen zijn belastend voor de opleiding. Dat moet geen automatisme worden.'' De examencommissie moet nog beoordelen of het afschaffen van hertentamens wettelijk mag, maar de UU verwacht daar weinig problemen mee.

De veranderingen in het onderwijs vallen samen met de invoering van het Angelsaksische bachelor/mastersysteem. Universitaire opleidingen zullen vanaf 2002 bestaan uit een brede bachelorfase van drie jaar, gevolgd door een meer specialistische masterfase van één of twee jaar.

De titel `doctorandus' verdwijnt. De UU wil, gelijk met deze verandering, verdere vernieuwingen doorvoeren. Kessels: ,,We hebben gelijk maar alles tegen het licht gehouden. Als we intensiever onderwijs willen aanbieden, schept dat niet alleen verplichtingen voor docenten, maar ook voor studenten.''

Een aantal masteropleidingen in Utrecht zal slechts voor een select aantal gemotiveerde studenten toegankelijk worden. De UU gaat verder over op een semesterrooster en gaat over op een nieuw systeem van studiepunten, waarbij 60 punten per jaar te behalen zijn.

De universiteit zegt geïnspireerd te zijn door het Utrechtse University College, een instituut dat topopleidingen aanbiedt aan een beperkte groep gemotiveerde studenten. Kessels: ,,Daar haalt 80 tot 90 procent de eindstreep, we hebben daarom goed gekeken naar hún invulling van het onderwijs.''