Zalm houdt ministers aan informatieplicht

Ministers moeten ingrijpen als zelfstandige overheidsdiensten op afstand geplaatste instellingen onvolledige of onbetrouwbare informatie leveren aan het rijk. Deze informatie is cruciaal voor een goede verantwoording van de rijksbegroting en valt onder de verantwoordelijkheid van de vakministers.

Dat zei minister Zalm (Financiën) gisteren in het afrondende debat over de verantwoording van de begroting van het afgelopen jaar. ,,Als een minister zich een doel stelt, moet hij zorgen dat de daarvoor benodigde informatie verkrijgbaar is – ook als die van derden afkomstig is.''

De Kamer had woensdag forse kritiek op met name minister Borst (Volksgezondheid), die voor de verantwoording van 85 miljard gulden aan premie- en belastinggelden ten bate van de gezondheidszorg grotendeels afhankelijk is van de informatie van verzekeraars en ziekenhuizen.

Zalm onderstreepte dat de Tweede Kamer zich snel zou moeten uitspreken over een wetsvoorstel waarin een informatieplicht voor op afstand van het rijk geplaatste, zogenoemde zelfstandige bestuursorganen is opgenomen.

De minister liet zich gematigd positief uit over een voorstel van Tweede-Kamerlid Duivesteijn (PvdA) om ook toekomstige regeerakkoorden volgens de regels van de verantwoording op te stellen. Hij wees er echter op dat het juist in een regeerakkoord lastig is meetbare doelen voor een langere periode vast te stellen. Als voorbeeld noemde Zalm het voornemen van het huidige kabinet in vier jaar tijd de administratieve lasten van het bedrijfsleven met 25 procent te verlagen. ,,Dat hebben we ons iets te makkelijk ten doel gesteld, want we wisten niet hoe we dat konden bereiken.'' Tot nu toe zijn die lasten 6 procent gedaald.

DOSSIER DERDE WOENSDAG via www.nrc.nl/denhaag