Werkgelegenheid groeit door

De groei van de werkgelegenheid in Nederland gaat nog steeds door. In het eerste kwartaal waren er 193.000 meer banen dan in de eerste drie maanden van 2000. Omgerekend naar voltijdbanen is dit een stijging van 2,6 procent. Vrouwen nemen met 125.000 nieuwe banen het grootste deel van de groei voor hun rekening. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Hiermee komt het totaal aantal banen in het eerste kwartaal uit op 7,4 miljoen.