Satanisten zijn overal

,,Samen met Harry Potter en zijn vrienden raken de oplettende lezers in zeven jaar (zeven boeken) vertrouwd met de wereld van het satanisme.'' Het deze week verschenen occult zakwoordenboek is bedoeld als handreiking aan christenen, die volgens auteur R. Matzken onbekend zijn met de vele verschijningsvormen van duivelsaanbidding in de huidige maatschappij. Dat geldt volgens de auteur ook voor de kinderboekenreeks over de tovenaarsleerling Harry Potter, die bij kinderen over de hele wereld populair is.

Waar nog maar kort geleden het occulte tot het terrein van de primitieve culturen behoorde, staat de huidige maatschappij er bol van, constateert de auteur. ,,Onderwijs en gezondheidszorg integreren het in hun programma's, (kinder)boeken en jeugdmuziek staan er bol van.''

Het boekje is dinsdag op de Grote Markt in Groningen gepresenteerd bij de oprichting van het platform `het occulte tegen 't Licht', waarin vijf christelijke organisaties zich hebben aangesloten om de satansverering tegen te gaan.

De bekendste van deze vijf is de stichting Schreeuw om Leven van de Hilversumse evangelist en oud-directeur van de Evangelische Omroep Bert Dorenbos.

Volgens Dorenbos bestaat er een wereldwijd complot van satanisten, verenigd in maffia-achtige structuren. De duistere krachten zouden onder andere actief zijn in de internationale criminaliteit en de vermaaksindustrie in Hollywood. Ook in de politiek en de kerk zijn de satanisten volgens hem geïnfiltreerd.

In het occulte zakwoordenboek staan honderd termen uitgelegd die te maken hebben met waarzeggerij, hekserij, Oosterse mystiek en alternatieve geneeswijzen. Een voorbeeld is Feng Shui: ,,Geluk, gezondheid en succes door de juiste afstemming op `Chi' (manipulatie van Ying en Yang) in bouwkunst en zakendoen. Een oude Chinese vorm van wichelarij werd een hype in het Westen.''

Bij ieder occult gebruik wordt een `Bijbelse duiding en weerlegging' gegeven. Zo luidt de bijbelse weerlegging van reïncarnatie: ,,Het is de mensen gezet eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, Hebr. 9:27.''

De honderd trefwoorden in het zakwoordenboek bieden samen een aardig overzicht van stands die er op een paranormale beurs te vinden zijn. Maar volgens Dorenbos gaat occultisme verder dan deze standaardtermen, ook drugsgebruik en rock & roll beschouwt hij als occult. Dorenbos: ,,Matzken en ik verschilden een beetje van mening over het opnemen van deze termen. Maar goed, ik ben erg blij dat het boekje en het platform er nu zijn, en we zullen zeker onze activiteiten uitbreiden.''

Dorenbos ziet de invloed van het satanisme steeds verder toenemen, vooral doordat de duistere krachten steeds meer de massamedia als wapen gebruiken om hun boodschap te verkondigen. Hij ziet voorbeelden te over, maar het duidelijkst in Nederland zijn toch wel de programma's van Menno Buch, voor wiens ziel Dorenbos nog iedere week bidt. ,,Ik ken hem persoonlijk, en hij weet hoe ik over hem denk. Hoewel er goed met hem te praten valt, wil hij niet met zijn duivelse activiteiten stoppen.''

De toename van het occultisme is voor Dorenbos een teken dat de tijd van oorlogen die aan de apocalyps vooraf zal gaan, naderbij komt. En de traditionele kerken, zelfs de orthodoxe protestantse richting die hij aanhangt, zien het gevaar niet. Daarin ziet de evangelist zelfs het bewijs dat de satanisten ook in de kerk zijn geïnfiltreerd. Dorenbos:,,De duivel is gebaat bij stilte, zodat hij in alle rust zijn werk kan doen. Dat de kerken daaraan meewerken, betekent dat hij ook daar invloed heeft.''

Omdat de duivel het liefst in stilte opereert, is bekendheid geven aan zijn activiteiten het middel van het platform om hem te bestrijden. Want uiteindelijk is de duivel volgens Dorenbos maar voor één ding bang: ,,De liefde van Jezus.''

    • Itai Mol