Reddingsplan AND Publishers

De redding van het in surseance van betaling verkerende AND Publishers lijkt dichterbij. De elektronische uitgever denkt na een verplichte omwisseling van obligaties in aandelen, het kwijtschelden van schulden door zijn crediteuren en een claimemissie, te kunnen overleven. Investeringsmaatschappij Roosland Beheer heeft zich inmiddels voor 7 miljoen gulden verplicht aan de claimemissie, die voor dit najaar gepland staat, aldus AND gisteren.