Ramsj

Norman F. Cantor: The civilization of the middle ages. Gebonden, HarperCollins 1993, van ƒ98,50 voor ƒ39,90. Scheltema Amsterdam. Donner Rotterdam. Het Martyrium Amsterdam

De herziene en uitgebreide editie van Medieval history: the life and death of a civilization, een veelgeprezen standaardwerk uit 1963 dat maar liefst veertien keer werd herdrukt en tot 1991 in de winkel lag. De uitbreidingen betreffen vooral het begin en het eind van het boek: de grondslagen en het prille begin van de middeleeuwen omstreeks 450, en de late middeleeuwen van de veertiende en vijftiende eeuw.

    • Henk Lagerwaard