Persstemmen

Overdracht Miloševic

Frankfurter Allgemeine

[...] Het is uiteindelijk de `Slobo-factor' geweest die Miloševic' uitlevering heeft bespoedigd. De Verenigde Staten hebben op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt dat slechts na de overdracht van Miloševic, hulp voor de wederopbouw zal worden gegeven. Dit heeft de regering in Belgrado ertoe gebracht de gezochte [Miloševic] een paar uur voor het begin van de [Brusselse] donorconferentie, in Den Haag af te leveren. Dat was ruilhandel. De nieuwe machthebbers in Belgrado kunnen er niet prat op gaan dat ze zuiver met het verleden zijn omgegaan. Maar het succes voor het internationale strafrecht is zonder weerga.

Neue Zürcher Zeitung

[...] Weliswaar heeft het Westen zich eindelijk aan zijn belofte gehouden niet halt te maken voor de hoogste ambtsdragers uit de toenmalige tijd. Dat men echter heeft gewacht tot Miloševic door zijn eigen bevolking werd afgezet en gevangen werd gezet, en dat andere steutelfiguren, zoals de vroegere Bosnisch-Servische leider Karaď­zic of generaal Mladic, zich nog steeds op vrije voeten bevinden, zullen de slachtoffers en hun nabestaanden niet vergeten. Ook de zaak-Miloševic toont aan dat recht en gerechtigheid slechts daar een echte kans hebben waar ook de macht en de wil voorhanden zijn er gevolg aan te geven.

New York Times

[...] Joegoslavië moet nog steeds andere mannen naar Den Haag sturen die beschuldigd zijn van oorlogsmisdaden en aan wie het nu nog onderdak verleent. Maar de overdracht van Miloševic was een monumentale stap.

Een man die ervan is beschuldigd enkele van de meest afschuwelijke misdaden van de afgelopen jaren te hebben gepland en te hebben aangespoord tot uitvoering hiervan, is gevallen van bijna absolute macht tot het terechtstaan voor zijn daden.

The Times

[...] De Servische autoriteiten zullen onmiddellijke steun nodig hebben en geen nieuwe ronden van `donor-conferenties' die ertoe dienen het moment waarop het geld wordt gegeven uit te stellen. Alle vooruitgang die in delen van de Balkan is geboekt, [...] rust op het overleven en het succes van de Servische regering.

Als wordt toegestaan dat zijn [Miloševic'] vertrek Koštunica en zijn bondgenoten destabiliseert, zal Miloševic zelfs in zijn weinig comfortabele Nederlandse cel alsnog het laatst lachen over de democraten.