Pas verschenen: Non fictie

Anton C. Zijderveld:

Een rapsodisch leven. Herinneringen. Bert Bakker, 252 blz. ƒ36,50

Memoires van een veel geraadpleegde hoogleraar sociologie. Zijderveld memoreert onder andere zijn verblijf als kind in een Japans interneringskampkamp op Java, zijn studie theologie en de keuze voor de sociologie.Daarnaast besteedt Zijderveld aandacht aan zijn passie voor het bespelen van piano en cello.