Lekker lamleggen

Als enkele honderden Atheners ergens ontevreden over zijn, gaan ze op een druk kruispunt zitten en belemmeren het verkeer. Enkele uren of, als ze niet gaan lunchen, een hele dag. Een andere optie is het houden van een poria (klemtoon op de i), een optocht. Men kiest dan de route die het verkeer het meest ontwricht.

Als de poria vooraf is aangekondigd, en dat is meestal het geval, wordt de route door de politie afgezet. Het openbaar vervoer is al een uur tevoren lamgelegd en komt pas een uur na de poria weer op gang. Een ieder verlaat trolley of bus zonder veel protest, men is na jaren totaal apathisch geworden en beschouwt de poria als een soort natuurverschijnsel.

Atheense protesteerders gaan tot hun actie over om aandacht te vragen voor hun zaak, maar dit heeft iets tegenstrijdigs: die aandacht is vrijwel geheel afwezig. Zowat niemand toont enige belangstelling. Ook in de media vindt men er meestal niets over, tenzij de demonstratie tot incidenten heeft geleid.

De eigentijdse functie van de demonstraties is `stoom afblazen'. Laat ze maar stoom afblazen, moeten ook de tolerante regeringen denken. Persoonlijk betrap ik me erop dat mijn gedachten, vooral op warme dagen – en dat zijn er nogal wat – uitgaan naar het waterkanon dat in andere Europese hoofdsteden wordt ingezet, maar als zoiets hier zou gebeuren zouden de meeste televisiekanalen meteen spreken van `staatsterreur'. Een ander wapen dat ik, als ik in de regering zat, zou overwegen zou zijn, een plechtige oekaze uit te doen gaan met de waarschuwing dat groeperingen die het verkeer belemmeren de kans op inwilliging van hun aspiraties meteen kunnen vergeten.

Sommige regeringen hebben al wel eens aangekondigd dat het maar eens uit moet zijn met deze folklore. Maar zij hebben dit nooit waargemaakt. De huidige is nu gekomen met de afkondiging dat de poria's in 2004, het jaar van de Olympische Spelen, niet meer zullen worden geduld. Met andere woorden: in 2001, 2002 en 2003 krijgen we er nog onverkort mee te maken.

Als alle 14.000 taxichauffeurs staken, zou het heerlijk rustig kunnen zijn op de Atheense boulevards. Maar dan gaan ze de zaak bederven door in colonnes het verkeer te stremmen met hun lege wagens. Hetzelfde deden kortgeleden de eigenaars van toeristische autobussen, hier Pullmans genoemd, die klachten hadden over het beleid. Een poria van vehikels is nog funester dan een van voetgangers.

Men zou kunnen denken dat we op zondag verschoond blijven van de urenlange verkeersopstoppingen. Vergeet het maar. Op die dag zijn er weliswaar geen poria's, maar er worden wel allerlei evenementen bedacht die steevast het centrum van de stad in hun greep houden: marathonlopen, fietsconcoursen, autorally's of een parade van antieke autootjes.

Maar ook zijn er op zondag jaarlijkse herdenkingsoptochten van Armeniërs, Pontiërs en Klein-Aziatische Grieken die de genocides aan de vergetelheid willen ontrukken. En steeds bedenken goedwillenden weer iets nieuws. Onlangs was het verkeer op een zondagochtend ontwricht door een hardloopconcours van vijf kilometer: `Tegen de borstkanker.'

    • Frans van Hasselt