In Belgrado: `En nu aansluiting bij Europa'

In Belgrado is weinig te merken van opwinding over de overdracht van Miloševic. De meeste Serviërs hopen maar één ding: dat de hulp snel komt.

Volle trams rinkelen om zes uur 's ochtends door de straten van Belgrado. De werkdag begint vroeg in Servië – de uitlevering van Slobodan Miloševic verandert daar niets aan. Marktlieden vegen het water van hun kramen, zigeunervrouwen stallen hun koopwaar uit op het trottoir: verse bloemen en roze wc-papier. De rollen worden per stuk gekocht, want de gemiddelde Serviër zit krap bij kas.

De vrouwen in de tram, de mannen in de kramen; ze kampen allemaal met chronisch geldgebrek. En ze verwijten Miloševic hen op de rand van de afgrond te hebben gebracht. ,,Hij heeft ons en ons land uitgezogen'', zegt een dame bij de tramhalte. Met alle kracht probeert ze haar waardigheid te behouden – de versleten jas en de verstelde schoenen ten spijt.

,,We hebben lang genoeg onder Miloševic geleden'', zegt een jongere vrouw naast haar. Ze is verpleegster en verdient ruim honderd gulden per maand. De supermarkt is een financiële kwelling, vakantie een lokkende droom. ,,We willen richting Europa. En we hebben geld nodig om onze economie weer overeind te krijgen. Miloševic blokkeerde dat.'' Ze doelt op de internationale donorconferentie voor haar land, vandaag.

Met de overdracht van Miloševic aan het tribunaal lijkt de komst van grote sommen geld naar Servië te zijn verzekerd. De verpleegster hoopt dat een deel daarvan zal worden gebruikt om de gaten in Serviës budget te vullen. Zij verwacht in ieder geval een loonsverhoging in de komende weken.

Ze is de enige niet. Een ruime meerderheid van de Serviërs ziet Miloševic niet als een oorlogsmisdadiger die moet boeten, maar is ervan overtuigd dat hij de weg naar het geld afsneed.

Toch reageert niet iedereen tevreden. Gisteravond verzamelden honderden aanhangers van Miloševic zich op het centrale plein in de hoofdstad Belgrado – het plein waar de huidige leiders van Joegoslavië vroeger hun protesten tegen Miloševic organiseerden.

Miloševic was toen al op weg naar Scheveningen.

Op het plein groeide het aantal demonstranten intussen aan tot ongeveer vierduizend. Zwaaiend met vlaggen legden ze het verkeer op het drukke verkeersplein plat. `Verraad!', schreeuwden ze, en `Opstand!' Voor hen kwam de uitlevering van hun held als een onaangename verrassing. Demonstranten belaagden buitenlandse journalisten. Die worden beschouwd als de lange arm van de internationale gemeenschap en, in het bijzonder, van het VN-tribunaal.

Het gerucht over de komst van de radicale leider Vojislav Šešelj en zijn mannen zorgen even voor opwinding. Šešelj, ultra-nationalist, fungeerde lang als Miloševic' pitbull.

Maar ook Šešelj kan het tij niet keren. Miloševic is in Den Haag, en ondergaat daar zijn ultieme vernedering.

Een hevige onweersbui maakte een eind aan het protest in Belgrado. Druipend dropen Miloševic' aanhangers gisteravond af.

    • Yaël Vinckx