Grafiek

In de grafiek bij het artikel Wilde mobiliteit in Amsterdam (in de krant van donderdag 28 juni, pagina 3) is de legenda niet correct. De grafiek gaf het aantal kinderen tussen nul en vier jaar weer dat Amsterdam verliet. Rechtsboven de grafiek stond dat de lijn het `percentage van alle vertrekkers' verbeeldde. Dat moet zijn het `percentage van alle aanwezigen van nul tot en met vier jaar'. Het betekent bijvoorbeeld dat van alle Nederlandse kinderen in deze leeftijdscategorie, elk jaar tien procent naar buiten de stad verdwijnt. Over vijf jaar is derhalve zo'n veertig procent van alle Nederlandse kinderen uit de stad vertrokken, tegenover bijvoorbeeld tien procent van alle Marokkaanse kinderen.