`Geen bewijs voor benzinekartel'

De Italiaanse Raad van State heeft gisteren de miljoenenboete tegen oliemaatschappijen wegens kartelvorming ongedaan gemaakt. Mededingingsautoriteiten hadden een jaar geleden zeven oliemaatschappijen een boete opgelegd van 641 miljard lire. Die is later verlaagd tot 482 miljard lire, ongeveer 550 miljoen gulden. De oliemaatschappijen zouden door onderlinge prijsafspraken de benzineprijs kunstmatig hoog hebben gehouden. De Raad van State, de hoogste administratieve rechter, achtte niet bewezen dat de zeven maatschappijen een kartel hebben gevormd.