Enkelwandige olietankers vanaf 2015 geheel verboden

Olietankers met een enkelwandige romp worden vanaf 2015 helemaal verboden. Om grote rampen zoals die in 1999 met de Malteser tanker Erika voor de kust van Bretagne te voorkomen mogen nieuw gebouwde schepen vanaf 2003 geen enkele wand meer hebben.

Dat besluit hebben de Europese ministers van Verkeer gisteren in Luxemburg geformaliseerd. De ministers waren het eerder dit jaar al eens over de maatregelen tegen enkelwandige tankers. Omdat de Europese Unie een wereldwijd verbod wil is met het definitieve besluit gewacht op het standpunt van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De IMO heeft de maatregelen van de Europese Unie begin mei overgenomen.

De Europese transportministers willen in IMO-verband ook proberen afspraken te maken over de verplichte invoering van een zwarte doos voor schepen, die net zoals bij vliegtuigen belangrijke gegevens registreert. Als daar mondiaal geen afspraken over te maken zijn, zal de Europese Unie zelf verplicht een zwarte doos of recorder invoeren voor alle nieuwe schepen. ,,We streven echter naar een afspraak op mondiaal niveau'', aldus minister Netelenbos.

De lidstaten bereikten donderdag in Luxemburg verder overeenstemming over de invoering, in 2007, van een informatie- en navigatiesysteem voor het volgen van scheepvaartverkeer. Dat moet gebeuren via transponders aan boord van schepen. Er komt geen Europese verplichting om kapiteins te beletten uit te varen bij slecht weer, om ongelukken te voorkomen. Een EU-brede regeling is voor de meeste lidstaten te riskant met het oog op schadeclaims van verzekeraars. Wel is afgesproken om het lidstaten vrij te laten dergelijke dwingende adviezen uit te laten vaardigen bij zeer slechte weersomstandigheden.

De Europese Unie wil met de Internationale Maritieme Organisatie afspraken maken over het verhogen van de bijdragen voor een schadefonds ter compensatie van rampen met olietankers.

Daarnaast zijn beide instanties overeengekomen om tussen lidstaten de havenformaliteiten voor aankomst en vertrek uit Europese havens voor alle internationale scheepvaartverkeer te vereenvoudigen en beter op elkaar af te stemmen. Het Europees Parlement moet nog instemmen met het pakket aan maatregelen.