Einde aan noodopvang asielzoekers

Gemeenten stoppen met de noodopvang van asielzoekers. Dat is het resultaat van overleg tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en staatssecretaris Kalsbeek van justitie.

De PvdA-bewindsvrouwe achtte de alternatieve opvang van asielzoekers door gemeenten een ondermijning van kabinetsbeleid.

De staatssecretaris heeft de gemeenten toegezegd de `Dublin-claimanten', asielzoekers die via een andere EU-lidstaat naar Nederland zijn gereisd, weer op te vangen – in afwachting van hun beroep.

Ook mogen uitgeprocedeerde asielzoekers die buiten hun schuld nog niet naar hun thuisland kunnen, enkele dagen langer in Nederland blijven dan de 28 die er nu voor staan. Mensen die opnieuw asielverzoek hebben ingediend en van wie de rechter heeft gezegd dat ze het besluit in Nederland mogen afwachten, krijgen eveneens gewoon opvang.

De gemeenten en de staatssecretaris zijn het erover eens dat er geen enkele vorm van opvang kan komen voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet weg wíllen. Wel komt er een onderzoek naar de aantallen mensen die nu op straat belanden. De afgelopen maanden ondersteunden verschillende gemeenten initiatieven voor alternatieve opvang, waaronder Groningen, Nijmegen, Den Haag en Utrecht.

Burgemeester Bandell van Dordrecht liet namens de VNG weten ,,erg blij'' te zijn met de afspraken. Ook de vier grootste politieke partijen zijn in hoofdlijnen tevreden. VVD'er Kamp is minder blij met het plan om de `Dublin-claimanten' weer op te vangen. D66'er Hoekema sluit niet uit dat gemeenten in de toekomst toch weer door de knieën zullen gaan. Vluchtelingenwerk en de Raad van Kerken zijn slechts ,,gedeeltelijk tevreden'' over de afspraken. Beide organisaties wijzen erop dat er ook een grote groep mensen is voor wie de verlenging van enkele dagen geen oplossing is.

Volgens de Groningse wethouder René Baas (CDA) heeft Kalsbeek in het gesprek gezegd dat de termijn van enkele dagen ,,een theoretisch probleem is'', als een asielzoeker maar vroeg genoeg aangeeft mee te willen werken aan vertrek.

,,Het gesprek heeft meer opgeleverd dan gedacht'', zegt Baas. ,,Het is nu glashelder dat de verantwoordelijkheid voor de opvang en uitzetting bij het Rijk ligt.'' In het najaar volgt een nieuw overleg over de gemaakte afspraken.