BONDSBONUS

Het is toch een schande, die beloning van bestuurders tegenwoordig. Vakcentrale FNV had nog zó afgesproken met de werkgevers dat de forse loonstijgingen bij de captains of industry nu echt over moesten zijn. Vervolgens blijken de bestuurders doodleuk hard door te groeien, terwijl werknemers geacht worden te matigen om het succes van het poldermodel voort te zetten. Minister Vermeend van Sociale Zaken gelast prompt een onderzoek.

Deze week bleek dat drie van de vijf directieleden van pensioenreus ABP zicht hebben op een miljoenenbonus. Dat zullen gezellige directievergaderingen zijn. Het bestuur van ABP accordeerde de salarissen van de directie. In dit bestuur van een van de grootste beleggers van Nederland zijn werkgevers, werknemers en overheid sinds jaar en dag gebroederlijk het poldermodel aan het praktiseren.

Abvakabo FNV stemt niet zomaar in met de bonus. De premie is volgens de vakbond bedoeld om de pensioenbeheerders aan het bedrijf te binden. Bovendien krijgen de heren vrij lage salarissen, voor wat in de sector gebruikelijk is, zo verdedigt de bond. Waar hebben we dat toch eerder gehoord?

Minister Zalm eist niet alleen meer openheid, maar straks ook motivering van salarisstijgingen. De sociale partners blijken elkaar nu al op argumenten te vinden. Daarnaast wil Zalm de aandeelhouder meer inspraak geven bij de beloning van bestuurders. Dat worden weer leuke aandeelhoudersvergaderingen. ,,Mijnheer de voorzitter, ik vertegenwoordig het ABP en heb een vraag over de beloning...''

    • Jeroen Wester