Berlusconi: `Macht aan bedrijven'

Het Italiaanse kabinet wil met een reeks maatregelen, waaronder belastingvoordelen voor bedrijven die hun winst herinvesteren, de economie stimuleren en het vertrouwen in economische groei herstellen.

,,We zullen Italië een schok geven, de ondernemersgeest is nu aan de macht gekomen,'' zei premier Silvio Berlusconi op een persconferentie om zijn plannen te presenteren. De werkgevers reageerden enthousiast. Antonio D'Amato, voorzitter van de werkgeversorganisatie Confindustria, zei dat ,,een turbo is aangezet'' waardoor ,,de Italiaanse bedrijven eindelijk van de grond kunnen komen en kunnen gaan vliegen.''

Berlusconi, zelf ook mediamagnaat en ondernemer, maakte duidelijk dat hij door meer economische groei alle verdelingsvraagstukken en problemen met overheidsfinancien wil oplossen. Hij heeft de presentatie van het financiële meerjarenplan uitgesteld tot midden juli. Sommige ministers hebben gezegd dat het voorgaande centrum-linkse kabinet een fors gat in de begroting heeft achtergelaten.

De belangrijkste maatregel die het kabinet gisteren heeft getroffen is de zogeheten SuperTremonti, vernoemd naar minister van Economie Giulio Tremonti. Deze maatregel is een verruiming van een soortgelijk besluit dat het eerste kabinet-Berlusconi in 1994 heeft genomen. Wie zijn winst herinvesteert, kan vijftig procent daarvan aftrekken voor de belastingen. `Investeren' wordt daarbij zeer ruim uitgelegd. Er lopen nog onderzoeken tegen de belastingvoordelen die Berlusconi's Fininvest-groep in 1994 kreeg, toen het de aankoop van nog niet in Italië vertoonde films opvoerde als investering.

Berlusconi heeft grootschalige belastingverlaging beloofd, maar in het pakket van gisteren blijft die beperkt tot afschaffing van de successierechten. Tegen het argument dat deze maatregel sociale ongelijkheid versterkt, is aangevoerd dat veel kapitaal naar het buitenland werd gebracht om buiten zicht van de fiscus te blijven, en dat de opbrengsten van deze belasting betrekkelijk laag was. De oppositie heeft eerder gezegd dat afschaffing van de successierechten voor de kinderen van Berlusconi een voordeel oplevert van ongeveer een miljard gulden.

Het begin deze maand aangetreden kabinet wil de zwarte economie zichtbaar maken. Zwartwerkers kunnen zich aangeven tot 30 november. Zij krijgen dan een betrekkelijk lage boete en kunnen drie jaar lang profiteren van een verlaagd fiscaal tarief.

Berlusconi's belofte van meer vrijheid voor ondernemer en burger is terug te vinden in twee besluiten. Wie zijn huis van binnen wil verbouwen, hoeft dat alleen maar te melden - vroeger moest je toestemming vooraf vragen aan een hele reeks instanties.

De juridische ruimte om contracten voor bepaalde tijd af te sluiten, is vergroot. Daarbij volgt Italië een Europese richtlijn die fel wordt aangevallen door de drie vakcentrales. Sergio Cofferati, leider van de vakbond Cgil, viel de plannen hard aan. ,,De maatregelen die zijn gepresenteerd, bevoordelen alleen de bedrijven. Er is niets voor de arbeiders,'' zei Cofferati.

Berlusconi hoopt nog voor het zomerreces het pakket maatregelen door de Kamer van Afgevaardigden te loodsen.

    • Marc Leijendekker