Verdeeldheid over ontslag

De coalitiepartijen PvdA, D66 en VVD zijn het in de Tweede Kamer niet eens geworden over het opheffen van het ontslagverbod voor zieke werknemers. De PvdA blijft tegen een amendement van VVD, D66 en CDA waarmee dit wordt geregeld.

Dat bleek gisteren aan het einde van het Kamerdebat over de Wet verbetering poortwachter. In deze wet worden meer rechten en plichten vastgelegd voor werkgevers en zieke werknemers om te voorkomen dat de werknemer in de WAO terechtkomt. De gelegenheidscoalitie van VVD, D66 en CDA diende een voorstel in om zieke werknemers die niet meewerken aan herstel of werkhervatting, te kunnen ontslaan.

De PvdA reageerde hier vorige week fel op, omdat werknemers in een zwakke positie te gemakkelijk hun baan zouden kunnen verliezen. De PvdA eiste hoog politiek overleg. Het kabinet kwam vrijdag met de aanvulling dat een werknemer pas kan worden ontslagen als de regionaal directeur van het Arbeidsbureau daarover advies heeft ingewonnen bij de toekomstige uitvoeringsinstelling UWV. Hiermee was ,,de kou uit de lucht'', zoals premier Kok zei.

Het Kamerlid Smits (PvdA) verklaarde gisteravond dat de PvdA ingenomen is met de aanpassing, maar zei dat de partij desondanks tegen zal stemmen. Het amendement verstoort volgens haar ,,het adviseringsproces binnen de SER, waar wij nogal wat belang aan hechten. Dit is een verkeerd signaal, op een verkeerd moment.'' De Sociaal-Economische Raad, waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd, brengen binnenkort een advies uit over het rapport-Donner. Hierin worden voorstellen gedaan om het WAO-stelsel drastisch te wijzigen. Zo zouden alleen volledig arbeidsongeschikten nog een WAO-uitkering moeten krijgen.

De vakbonden verweten de Tweede Kamer met de opheffing van het ontslagverbod ,,selectief te winkelen in het rapport-Donner''. De bonden dreigden uit het SER-overleg te stappen, maar trokken dit dreigement in, nadat het kabinet het voorstel had aangepast.

Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken, VVD) zei dat het kabinet er geen probleem van maakt dat de PvdA zal tegenstemmen. ,,Wij hebben gezegd dat wij het aan de Kamer overlaten. Dat betekent dat wij ons niet bovenmatig opwinden.''

Volgens de staatssecretaris blijven zieke werknemers goed beschermd.