Te weinig toezicht aanbesteding NS

De Algemene Rekenkamer vindt dat minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat te weinig toezicht houdt op de aanbestedingsprojecten van de Nederlandse Spoorwegen. De Rekenkamer schrijft dat in een vandaag verschenen rapport `Aanbesteden door NS-Railinfrabeheer 1995-2000'.

Na berichten in deze krant over fraude bij de aanleg van de Schipholtunnel eind jaren tachtig heeft de Tweede Kamer de Rekenkamer verzocht om een onderzoek naar doel- en rechtmatigheid van de aanbestedingen door Railinfrabeheer. De Rekenkamer concludeert dat aanbestedingen doorgaans rechtmatig en doelmatig gebeuren, maar voegt er aan toe dat NS-Railinfrabeheer meer zou kunnen doen aan ,,het bestrijden van integriteitsrisico's bij medewerkers''.

Werk aan het spoor, dat wil zeggen nieuwbouw, beheer en instandhouding, kost de staat dit jaar 3,9 miljard gulden. Tussen 90 tot 95 procent van dat geld komt bij externe aannemers in de bouwwereld terecht.

Gezien de hoogte van het bedrag dat de staat uitgeeft aan de infrastructuur van de spoorwegen, vindt de Rekenkamer beter toezicht vanuit het ministerie van Verkeer en Waterstaat op zijn plaats. De Rekenkamer dringt erop aan dat het ministerie haast maakt met het op schrift stellen van een toezichtsbeleid en wil dat ook de rol van de overheid daarbij aan de orde komt.

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat vindt de kritiek van de Rekenkamer onterecht. Ze meent dat het toezicht op Railinfrabeheer de verantwoordelijkheid is van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van de Spoorwegen. ,,Bij het op afstand plaatsen van de taak [het verzelfstandigen van de NS] is ervoor gekozen de ministeriële verantwoordelijkheid juist op het gebied van (interne) bedrijfsvoering te beperken'', schrijft Netelenbos in een reactie.

Ze geeft aan dat de kwestie van ministeriële verantwoordelijkheid en bijbehorende sturingsmogelijkheden in de nieuwe Spoorwegwet zullen worden geregeld. Deze wet ligt ter goedkeuring bij de Tweede Kamer en treedt naar verwachting op 1 januari 2002 in werking. Railinfrabeheer is in 1995 losgeweekt van de NS.