Sociale premie `kan fors omlaag'

De premies voor de WW en WAO kunnen fors omlaag. Anders bouwen de sociale fondsen geheel onnodig nog grotere vermogens op dan ze nu al hebben.

Dat stelt het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV). De fondsen waaruit werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden betaald, hebben aan het einde van dit jaar een overschot van 16,7 miljard gulden. Bij ongewijzigde premies zouden de vermogensoverschotten oplopen met circa 7 miljard gulden per jaar.

Het LISV, waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn, doet jaarlijks voorstellen aan het kabinet over de hoogte van de premies. De laatste jaren heeft het kabinet echter altijd hogere premies vastgesteld dan het LISV, omdat anders een te grote lastenverlichting zou worden doorgevoerd.

Het LISV stelt nu voor om de WW-premie in 2002 te verlagen van 8,9 procent naar 4,13 procent. Deze premie wordt in een verhouding van 60 procent door de werknemer en 40 procent door de werkgever opgebracht.

De totale premies voor de WAO, geheel betaald door de werkgever, kan omlaag van 7,76 procent naar 6,87 procent.

De lagere premies zouden een voordeel betekenen van circa vijftig gulden per maand voor een werknemer met een modaal inkomen (bruto 54.000 gulden per jaar). Een werknemer met een inkomen van 92.000 gulden en hoger zou er circa 150 gulden per maand op vooruitgaan. Een werkgever zou circa 400 gulden per jaar minder aan WW-premies hoeven te betalen voor een werknemer met een modaal inkomen en 1.100 gulden voor een werknemer met een inkomen van meer dan 92.000 gulden.

Het kabinet wijst een verlaging van de premies af. Minister Zalm (Financiën) laat via zijn woordvoerder weten dat lagere premies alleen maar bijdragen aan de toch al hoge inflatie. Ook minister Vermeend (Sociale Zaken) ziet niets in een forse verlaging. ,,Een zekere spaarzaamheid is goed met het oog op mindere tijden'', zegt zijn woordvoerder. De minister van Sociale Zaken stelt de hoogte van de premies aan de einde van het het jaar vast.

Het LISV laat bij zijn overwegingen om de premies te verlagen macro-economische effecten als de inflatie niet meewegen. Een goed fondsbeheer is het enige argument dat een rol speelt.