Oud-vliegers naar rechter om pensioen

Gepensioneerde vliegers van de KLM zamelen geld in voor een rechtszaak tegen hun eigen pensioenfonds. Zij worden ondersteund door andere gepensioneerden, zoals boordwerktuigkundigen.

De gepensioneerden vinden dat het pensioenfonds, dat bestuurd wordt door afgevaardigden van de KLM en van het vliegend personeel, hun belangen verkwanselt door akkoord te gaan met een korting op de pensioenpremies die KLM de komende jaren 100 miljoen gulden per jaar oplevert. Dat hebben bestuurders van de Vereniging van de Gepensioneerde Verkeersvliegers bevestigd. De rechtszaak zal op korte termijn worden aangespannen. Het komt hoogst zelden voor dat gepensioneerden hun pensioenfonds voor de rechter dagen.

Voorzitter A. Krol van het bestuur van het pensioenfonds, die informeel wel van de plannen van de rechtszaak heeft gehoord, zegt dat de belangen in het fonds evenwichtig zijn behandeld. In het nieuwe akkoord over de pensioenpremies en de overschotten van het fonds heeft KLM zich garantgesteld voor eventuele tekorten. In de afspraken zit volgens becijferingen van de gepensioneerden een aanzienlijke inkomensstijging voor de werkende vliegers en boordwerktuigkundigen, terwijl daar voor de huidige gepensioneerden niets tegenover staat.

De gepensioneerden zijn ook ontstemd over het feit dat de meerderheid van KLM-personeelsleden in de deelnemersraad van het pensioenfonds, een medezeggenschapsforum, een lopende rechtszaak tegen het pensioenfonds over een premiekorting heeft gestaakt.

De leden van de Vereniging van Gepensioneerde Verkeersvliegers hebben het voorstel voor de rechtszaak onlangs op een vergadering bijna unaniem aangenomen. De voorgenomen rechtszaak komt op het moment dat de ouderenorganisaties hun afspraken met werkgevers en vakbonden over grotere medezeggenschap van gepensioneerden in pensioenfondsen gaan evalueren. Ondanks de afspraken lijkt het erop dat veel werknemers en gepensioneerden geen invloed hebben op het beheer van pensioengeld, waarvoor zij verplicht premie betalen of hebben betaald.

ACHTERGRONDpagina 14

    • Menno Tamminga