Organisatie van ambulancezorg kan veel beter

Bij een betere organisatie van de ambulancezorg kunnen ziekenauto's aanzienlijk meer Nederlanders in geval van nood binnen 15 minuten bereiken. Nu is dat bij zo'n 1,3 miljoen mensen nog niet mogelijk. Ook wordt de ambulancezorg dan goedkoper: er valt 20 tot 45 miljoen gulden per jaar op te besparen.

Door een andere geografische spreiding van ambulancestandplaatsen, aansluiting van de regio-indeling bij die van politie en brandweer (en de meldposten bij die van de andere hulpverleners onder te brengen) en betere onderlinge samenwerking tussen de ambulancediensten valt het aantal mensen dat in geval van nood niet binnen een kwartier na melding door een ambulance te bereiken is te halveren. De provincies moeten daarbij wel hun zeggenschap over de hulpverlening overdragen aan de zorgverzekeraars.

Een en ander blijkt uit onderzoek dat minister Borst (Volksgezondheid) op aandringen van de Tweede Kamer heeft laten doen naar de stand van zaken bij de ambulancezorg. Volgens het gisteren aangeboden rapport is de kwaliteit van de hulp die de ambulances bieden goed. Maar anders dan de ambulancebedrijven, provincies, gemeentes en fracties in de Tweede Kamer wensen, hoeft er niet veel geld bij om de hulpverlening beter te laten functioneren. Weliswaar is 20 tot 45 miljoen gulden aan extra investeringen nodig, maar dat bedrag kan worden bespaard door de huidige hulpverlening beter te organiseren. Borst heeft dit jaar al 15 miljoen gulden extra voor de ambulancezorg beschikbaar gesteld. Gisteren zei ze op zoek te gaan naar nog eens tien miljoen gulden.

Naar schatting wordt bij 19.500 spoedritten, bijna 6 procent van het totaal, de grens van 15 minuten overschreden. De onderzoekers sluiten niet uit dat er ook meer ambulances nodig zijn om dit percentage te verlagen, maar dan moet eerst de geografische spreiding worden verbeterd. Voor een kwaliteitsverbetering van de zorg is versterking van het management nodig en moeten de diensten meer aan kwaliteitsontwikkeling doen.