Onparlementaire taal mag in Handelingen

`Onparlementair taalgebruik' kan niet meer worden geschrapt uit de Handelingen van de Tweede Kamer. Het Presidium van de Kamer heeft vanmorgen steun gekregen voor een voorstel om artikel 61 van het reglement van orde te schrappen. Dit artikel gaf de Kamervoorzitter het recht woorden te laten verwijderen uit de letterlijke verslagen van Kamerdebatten die grof of beledigd zouden zijn. In de Handelingen verschenen dan enkele puntjes, in het parlementaire taalgebruik aangeduid als `lijken'. Het is overigens meer dan tien jaar geleden dat de Kamervoorzitter ingreep in de Handelingen.

De SGP-fractie heeft vanmorgen bezwaar gemaakt tegen het opheffen van de kuisende bevoegdheid van de Kamervoorzitter. De SGP meent dat de Tweede Kamer een voorbeeldfunctie te vervullen heeft ,,in een samenleving waarin taalgebruik en omgangsvormen steeds ruwer worden''.

Begin jaren tachtig liet de Kamervoorzitter het woord `onbeschoft' nog uit de Handelingen schrappen. In de jaren vijftig is het woord `potverdrie' verwijderd. Kamerlid Vendrik sprak gisteren in een plenair debat over minister Zalm die ,,solo in z'n uppie de rotzooi van het kabinet moet opruimen''.

Voorzitter Van Nieuwenhoven verdedigde het voorstel tot opheffing van artikel 61 vanmorgen met de opmerking dat Kamerleden kunnen worden vermaand voor hun taalgebruik. Die vermaning komt dan in de Handelingen.